Đang tải video...
Zoom+ 58,533

Tôi kết hôn được ba năm và sống hạnh phúc với chồng. Một hôm, mẹ chồng suy sụp phải nhập viện, nhưng người chồng vốn bạc tình với mẹ chồng nhất quyết không chu cấp tài chính, tôi đã đứng ra nhận thay. Tôi cần rất nhiều tiền ngay lập tức, vì vậy tôi quyết định làm việc ở một cửa hàng đêm mà không nói với chồng. Rồi mấy tháng trôi qua, khi tôi đứng trước viễn cảnh cuối cùng cũng phải nằm viện chi phí, lúc nào cô ấy cũng chỉ tôi là tiến vào khách sạn như đã đi đoàn tụ với bạn học thời sinh viên….

Cuộc hội ngộ tình cờ của Yu Shinoda
Xem thêm